Ingen personlige oplysninger, der registreres på Wienberg-guld.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Wienberg-guld.dk.

I forbindelse med elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem webshopsystemet.  

Vores udbyder ePay er certificeret efter PCI-standarten og er en godkendt udbyder i Danmark.

Webshopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbskurven. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer, der er i indkøbskurven, når du handler online hos Wienberg-guld.dk. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg ved at oprette dig som bruger. Ønsker du på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kontakter du Wienberg-guld.dk på webmaster@wienberg-guld.dk og vi sletter dig fra systemet.


Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnr. og mail-adresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Wienberg-guld.dk på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status. Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP-adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning.

Alle falske bestillinger politianmeldes.

Du kan desuden valgfrit få din mailadresse optaget på en mailingliste hos Wienberg-guld.dk, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Wienberg-guld.dk. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som du ønsker.

Framelding af nyhedsbrev kontakt webmaster@wienberg-guld.dk

Som registreret hos Wienerg-guld.dk har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte  Wienberg-guld.dk. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.

Vores dataansvarlige er Jesper Østergaard Jensen webmaster@wienberg-guld.dk